Ζητήματα ασφαλείας του Ζoom

Το Zoom έχει αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων τόσο για θέματα ασφαλείας (security) όσο και για θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων (privacy). Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι άλλες εφαρμογές παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις, αλλά τα προβλήματα του Zoom αναδείχθηκαν από την ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση των χρηστών σε σύντομο χρονικό διάστημα.  Για ζητήματα ασφαλείας του Zoom έχει εκδώσει και […]

Read More